Przeglądy budowlane Skierniewice Przegląd, Powiat Skierniewicki Kontrole okresowe technicznego stanu przeprowadzamy silidnie i fachowo.96-100 Rzezczypospolitej 6 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Skierniewice. Przeglądy roczne Skierniewice, 5-letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Skierniewice, ekspertyzy Mirosław Górka sekretarz@powiat-skierniewice.pl sekretariat@powiat-skierniewice.pl łódzkie 46 8336679

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza witryna o przeglądach obiektów budowlanych jest dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiazek ustawowy dopilnowania aby budynek miał komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez profesjonalnych inspektorów mających uprawnienia buowlane bez oganiczań.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów centralnego ogrzewania.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Skierniewice
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Skierniewice
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Skierniewice
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Skierniewice
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Skierniewice

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad 300 kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Skierniewice
kontrole techniczne budynków Skierniewice

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Skierniewice Portal Skierniewice Miasto Skierniewice Przeglądy techniczne Skierniewice Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku